Mẫu túi mới Nếp BM9603 5kg

maauix túi gạo mới (xanh).5