Untitled
Liên Hệ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHƯ A THAI

– Địa chỉ: QL25, thôn Glung Mơlan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 02693 855 089

– Fax: 02693 855 089

– Email: htxnnchuathai855089@gmail.com

– Người phụ trách: Phạm Ngọc Nghĩa

– Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX

– Điện thoại DĐ: 0905645768, 0338847359