Hợp tác xã Nông Nghiệp Chư A Thai, thôn Glung Mơlan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm “Gạo Phú Thiện” ra thị trường nhằm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, dần khẳng định thương hiệu “Gạo Phú Thiện” – sản phẩm đạt Ocop 4 sao cấp tỉnh.

3
OCOP viết tắt của cụm từ “One Commune one product of VIETNAM”. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.
Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.
🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ Hợp tác xã Nông Nghiệp Chư A Thai, thôn Glung Mơlan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm “Gạo Phú Thiện” ra thị trường nhằm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, dần khẳng định thương hiệu “Gạo Phú Thiện” – sản phẩm đạt Ocop 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️ cấp tỉnh.