a

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHƯ A THAI

icon-lá

HTXNN- Chư A Thai thành lập năm 1985, nằm ở phía Tây của huyện Phú Thiện- tỉnh Gia lai là vùng trọng điểm sản xuất Nông Nghiệp của huyện với lợi thế có công trình thủy lợi Ayun Hạ việc sản xuất Nông nghiệp ổn định, ít nhất mùa; có diện tích tự nhiên là 3,220,07 ha, đất Nông nghiệp là 1,259ha, diện tích HTX đang cung cấp dịch vụ là 310 ha, trong đó diện tích cây chủ lực của HTXNN- Chư A Thai là: Cây lúa nước 2 vụ.
HTX nằm trên trục đường chính Quốc lộ 25 nối Gia Lai với Phú Yên là lợi thế phát triển kinh tế của HTX xã.
Từ những điều kiện thuận lợi cơ bản nói trên cùng với điều kiện nội lực của HTX là một tổ chức kinh tế tập thể chủ yếu cung cấp dịch vụ thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, phát triển HTX là nắm lấy cơ hội, tranh thủ sự quan tâm của Nhà nước, tạo bước đột phá, để vươn lên phát triển bền vững.
Đặc biệt là cụ thể hóa luật HTX năm 2012 và các Nghị Định hướng dẫn của Chính phủ và các chính sách phát triển Nông nghiệp- Nông thôn – Nông dân; Là cơ sở để HTX căn cứ lập phương án SXKD DV hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, đồng thời HTX căn cứ  quy định của Luật HTX và tình hình thực tế tại địa phương, xác định lại rõ vai trò của mình là đơn vị tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, từ đó xây dựng phương án, hạch toán độc lập về tài chính.

Khả năng tham gia thị trường của HTX
– Khả năng mở rộng quy mô dịch vụ thủy nông- Giao thông nội đồng- Kênh mương.
– Khả năng mở dịch vụ tín dụng nội bộ.
– Mở rộng quy mô và đầu tư thiết bị máy móc làm đất và thu hoạch nhằm giảm tổn thất, và đầu tư máy móc tu bổ, các công trình dân dụng từ cấp 4 trở xuống, xây dựng kênh mương vừa và nhỏ.
– Khả năng mở rộng quy mô sản xuất lúa giống.
– Khả năng mở rộng liên kết đầu tư vật tư nông nghiệp để đảm bảo vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Theo mô hình “cánh đông lớn một giống”
– Khả năng liên kết các HTX trong vùng tạo vùng chuyên sản xuất lúa hàng hóa, chất lượng cao mang đạm thương hiệu gạo phú thiện, nhằm phục vụ nhu cầu chung của xã hội.

2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG