Gạo ST24 (Bì 3kg)

st24 hộp 3kg

Gạo Phú Thiện – ST24 có hạt gạo thon hạt dài, mặt gạo trắng, đẹp, cơm dẻo thơm, mềm, ngọt.