“Gạo Phú Thiện” – Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Gia Lai năm 2022

1
Chiều 10-8, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh Gia Lai năm 2022 tổ chức lễ công bố và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh năm 2022 cho 31 sản phẩm/ bộ sản phẩm của 27 đơn vị được công nhận theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 27-6-2022 của UBND tỉnh.
Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đây là cơ sở để các ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển.
🌾🌾🌾 Hợp tác xã nông nghiệp Chư A Thai với sản phẩm “Gạo Phú Thiện”